ԱԳԱՊԵ-ն մտադիր է քննարկել վերականգնվող էներգիաի նախագծերը, ինչպիսին են ՀԷԿ-ը, քամու և արևային էներգիաները և բիոզանգվածները:

Հաշվի առնելով ներկա պահին բոլոր տեսակի էներգակիրների ներմուծումը հարևան երկրներից, Հայաստանի կառավարությունը շատ լրջորեն է մոտենում վերականգնվող էներգետիկաի զարգացմանը: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքից ելնելով Կառավարությունը մեծ պոտենցիալ է տեսնում արևային էներգիաի զարգացման մեջ: ԱՄՆ-ի Climate Investment Fund հիմնադրի կողմից ստացված 40 մլն. դոլար դրամաշնորհի աջակցությամբ ներկա պահին մշակվում են արևային քարտեզներ: Գեոթերմալ էներգիաի ուսումնասիրությունը նույնպես ներգրաված է այդ ծրագրում և արդեն իսկ 4-րդ պայմանական տարածքում գտնվում է զարգացման փուլում: